Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

Związek Obrony Kresów Zachodnich Plakat związkowy

Związek Obrony Kresów Zachodnich – powstał w październiku 1921 r. w Poznaniu z inicjatywy działaczy Komitetu Górnego Obrony Śląska. Członkiem Rady Naczelnej był m. in. przebywający od 1921 r. w Działdowie Tadeusz Michejda, członkiem- założycielem Jan Plackowski, późniejszy starosta działdowski, zaś członkami działdowskiego koła Emilia Sukertowa–Biedrawina, Alfred Wellenger i Paweł Klimosz, a członkiem honorowym bp Juliusz Bursche. W 1922 r. w ramach związku powstał Okręg Środkowy z siedzibą w Warszawie, zaś w 1927 r. Okręg Pomorski do którego należało również koło w Działdowie. Z inicjatywy działaczy związku powołano w dn. 24 kwietnia 1922 r. Towarzystwo Miłośników Historii Ziem Zachodnich w Poznaniu, zaś 31 sierpnia 1925 r. założono Instytut Bałtycki w Toruniu, którego zadaniem było m.in. prowadzenie prac badawczych dotyczących stosunków politycznych, gospodarczych i narodowościowych wybrzeża bałtyckiego pod kątem widzenia interesów polskich. Związek ściśle współpracował ze Związkiem Polaków w Niemczech. W dn. 15-31 października 1933 r. członkowie związku zorganizowali obchody pod hasłem: „Prusy Wschodnie a Polska” stanowiące manifestację w obronie interesów politycznych, gospodarczych i kulturowych Polaków mieszkających na terenie Niemiec. Organem prasowym było czasopismo „Strażnica Zachodnia” Związek pod koniec swego istnienia liczył ogółem ok. 50 tysięcy wszystkich członków skupionych w 5 okręgach. W 1934 r. przekształcony został w Polski Związek Zachodni.

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres [email protected]

Pobierz formularz
Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!