Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

Zieliński Bernard

Zieliński Bernard, ps. Sęp (1914-1946) – urodził się 13 grudnia 1914 r. w Chełmży. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych dla Młodocianych i Szkoły Oficerskiej w Bydgoszczy otrzymał stopień podporucznika. W czasie okupacji przebywał najpierw w Działdowie, a następnie w Mławie. Tam, po spotkaniu ze Stefanem Kociędą, wstąpił do konspiracji. Od wiosny 1942 r. współorganizował Bataliony Chłopskie na terenie b. powiatu działdowskiego i pełnił funkcję komendanta. W sierpniu 1943 r. został szefem wyszkolenia w Komendzie BCH Podokręgu „Wkra” i wykładowcą w konspiracyjnej szkole podchorążych. W 1945 r. został komendantem sformowanej przez byłych członków BCH Milicji Obywatelskiej i współorganizował Stronnictwo Ludowe w powiecie. Wchodził również w skład sztabu Batalionu „Znicz”, dowodzonego rzez Pawła Nowakowskiego. W maju 1945 r. został aresztowany przez NKWD, ale w sierpniu wypuszczony. Po utworzeniu w sierpniu 1945 r. PSL został jego członkiem i budował jego struktury powiatowe, za co został ponownie aresztowany przez funkcjonariuszy NKWD i UB. W areszcie spędził trzy miesiące. 13 stycznia 1946 r. został zamordowany przez pracowników UBP. Ciała nie odnaleziono. Na cmentarzu parafialnym znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona działaczom PSL: Bernardowi Zielińskiemu i Stanisławowi Godlewskiemu, zamordowanych przez funkcjonariuszy UBP.

Zieliński Bernard Symboliczny grób B. Zielińskiego

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres [email protected]

Pobierz formularz
Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!