Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark Siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku (RM)

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark – istnieje od 1990 r. Struktura organizacyjna: Burmistrz Lidzbarka, Zastępca Burmistrza Lidzbarka, Sekretarz Miasta i Gminy Lidzbark, Skarbnik Miasta i Gminy Lidzbark. Wewnętrzne komórki organizacyjne: Wydział Organizacyjny, Wydział Finansowy, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska, Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Mienia Komunalnego i Rolnictwa, Urząd Stanu Cywilnego. Samodzielne stanowiska pracy: Biuro ds. promocji i turystyki, Stanowisko ds. BHP, Asystent. Jednostki organizacyjne gminy: Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Lidzbarku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku, Przedszkole Miejskie w Lidzbarku, Szkoła Podstawowa w Starym Dłutowie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Lidzbarku, Szkoła Podstawowa nr 2 w Lidzbarku, Szkoła Podstawowa w Bryńsku, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lidzbarku, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku, Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku i Żłobek Miejski w Lidzbarku. Siedziba: ul. Sądowa 21.

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres kontakt@kontakt.pl

Pobierz formularz

Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!