Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

Urząd Gminy w Płośnicy Fragment budynku urzędu (arch.)

Urząd Gminy w Płośnicy – istnieje od 1990. Struktura organizacyjna: Wójt Gminy Płośnica, Sekretarz Gminy Płośnica, Skarbnik Gminy Płośnica. Wewnętrzne komórki organizacyjne: Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności, Gospodarka Gruntami i Rolnictwo, Budownictwo, Gospodarka Komunalna, Zagospodarowanie Przestrzenne, Środki Zewnętrzne, Dodatki Mieszkaniowe, Fundusz Sołecki, Zamówienia Publiczne, Ochrona Środowiska, Ewidencja Działalności Gospodarczej, Obsługa Rady Gminy i jej organów, Sprawy wojskowe, Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe. Jednostki organizacyjne gminy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płośnicy, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy, Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy, Szkoła Podstawowa im. E. Szelburg-Zarembiny w Płośnicy, Szkoła Podstawowa w Wielkim Łęcku, Szkoła Podstawowa w Gródkach i Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Niechłoninie. Siedziba: ul. Dworcowa 52.

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres [email protected]

Pobierz formularz

Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!