Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

Urząd Gminy Iłowo-Osada Urząd Gminy w Iłowie-Osadzie (BP)

Urząd Gminy Iłowo-Osada – istnieje od 1990 r. Struktura organizacyjna: Wójt Gminy Iłowo-Osada, Sekretarz Gminy Iłowo-Osada, Skarbnik Gminy Iłowo-Osada. Wewnętrzne komórki organizacyjne: Referat Finansowy, Referat Planowania Inwestycji, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Spraw BHP, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Działalności Gospodarczej, Strategii i Rozwoju Gminy i Unii Europejskiej, Gminne Centrum Reagowania, Referat Oświaty Kultury Sportu Rekreacji oraz Zdrowia, Gminne Centrum Informacji. Samodzielne stanowiska pracy: Urząd Stanu Cywilnego, ds. organizacyjnych, ds. obsługi sekretariatu i  spraw gospodarczych, ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych,  ds. administracyjno-kancelaryjnych, ds. obsługi rady, wójta i samorządu mieszkańców. Jednostki organizacyjne gminy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie, Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie, Zespół Szkół nr 1 w Iłowie-Osadzie, Zespół Szkół nr 2 w Narzymiu, Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie. Siedziba: ul. Wyzwolenia 5.

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres [email protected]

Pobierz formularz

Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!