Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział Powiatowy w Działdowie Logo

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział Powiatowy w Działdowie – zarejestrowane w KRS 7 stycznia 2005 r. Jest organizacją pozarządową, której podstawowym celem jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych a w szczególności: tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom, przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, ochrona dzieci przed patologią, inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa, zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, upowszechnianie i ochrona praw człowieka, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin i zapobieganie ich marginalizacji. W 2003 r. Oddział Powiatowy TPD w Działdowie został wyróżniony „Bijącym Sercem”. Siedziba: ul. Władysława Jagiełły 36.

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres [email protected]

Pobierz formularz
Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!