Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

Stowarzyszenie „Wolność od Strachu” w Działdowie – zostało zarejestrowane w KRS w 21 maja 2013 r. Cele stowarzyszenia to m. in. zapobieganie i zwalczanie patologii występujących w środowiskach rodzinnych, wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa członków rodzin, upowszechnianie wiedzy na temat praw dziecka krzywdzonego, upowszechnianie wzorców i postaw akceptowanych społecznie, rozwijanie współpracy z władzami i organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie zapobiegania patologiom społecznym. Siedziba: ul. Wolności 64.

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres [email protected]

Pobierz formularz

Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!