Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Grup Zagrożonych Marginalizacją i Wykluczeniem Społecznym „Adiutus” w Działdowie – powstało w 2007 r. i prowadzi działania na rzecz osób zagrożonych bezrobociem, oraz osób krótkotrwale i długotrwale bezrobotnych, rodzin dotkniętych patologiami społecznymi, dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dzieci i młodzieży zagrożonej lub doświadczającej sieroctwa naturalnego lub społecznego, osób niepełnosprawnych, osób uzależnionych i ich rodzin borykających się z problemem uzależnienia, osób dyskryminowanych, osób wymagających opieki. Siedziba mieści się przy ul. Nidzickiej 40/19.

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres [email protected]

Pobierz formularz

Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!