Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

Rezerwat Bagno Koziana zdjęcie poglądowe (RM)

Rezerwat Bagno Koziana – utworzony jako rezerwat faunistyczny na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 9 października 1991 r. w celu ochrony i zachowania miejsc lęgowych oraz bytowania ptaków wodno-błotnych. Jest on położony w gminie Lidzbark na obszarze Welskiego Parku Krajobrazowego w pobliżu miejscowości Jeleń. Powierzchnia rezerwatu wynosi 54,85 ha. Ochronie podlega całość przyrody ożywionej i nieożywionej na terenie rezerwatu. Obejmuje on kompleks bagien i torfowisk, zarastających zachodni kraniec jeziora Jeleń. Jest to rezerwat o charakterze ornitologicznym. Występuje tu osiemdziesiąt siedem gatunków ptaków, w tym sześćdziesiąt jeden lęgowych i dwadzieścia sześć nielęgowych. Od 31 października 2017 r. jest to rezerwat torfowiskowy zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie mający na celu zachowanie i ochronę kompleksu torfowisk przejściowych oraz torfowisk wysokich i niskich.

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres kontakt@kontakt.pl

Pobierz formularz

Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!