Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

Polski Związek Niewidomych. Koło w Działdowie – zrzesza osoby niewidome i słabo widzące, m.in. w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich. Związek prowadzi rejestrację i przyjmowanie niewidomych w poczet członków, rehabilitację podstawową, leczniczą, społeczną i zawodową niewidomych dorosłych i dzieci w różnych formach, działań na rzecz zaopatrzenia niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny, organizuje różne formy działalności kulturalnej i artystycznej niewidomych, a także sportu, turystyki i rekreacji, wypoczynku dorosłych i dzieci oraz współdziała z organizacjami i instytucjami właściwymi w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych osób niewidomych. Siedziba: ul. Księżodworska 23.

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres [email protected]

Pobierz formularz

Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!