Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

Ochotnicza Straż Pożarna w Iłowie-Osadzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Iłowie-Osadzie – powstała w 1906 r. z inicjatywy mieszkańców wsi Antoniego Bublitza, Gustawa Kasprzyka, Theodora Preussa,  Józefa Rychtera i Jana Rybki. Zarejestrowana w KRS 3 kwietnia 2002 r. Główne cele działalności to zapobieganie pożarom, współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych  z ochroną środowiska, a także innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, rozrywkowej i na rzecz ochrony środowiska.

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres [email protected]

Pobierz formularz
Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!