Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie Logo instytucji (arch)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie – powstał w 1975 r. i jest jednostką organizacyjną gminy Miasto Działdowo. Ośrodek ma na celu zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz turystyki. Do podstawowych zadań ośrodka należy propagowanie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki, popularyzacja walorów turystycznych gminy, organizowanie i obsługa zajęć, zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych oraz turystycznych, rozwijanie usług w zakresie rekreacji i turystyki, tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo–rekreacyjnej. Mieści się przy ul. Robotniczej 10.

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres kontakt@kontakt.pl

Pobierz formularz

Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!