Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie Siedziba MBP w Działdowie - lipiec 2022 r. (BP)

Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie – 2 lipca 1945 r. w budynku po byłym hotelu „Mazowia“ (do października 1991 r.) została otwarta biblioteka w oparciu w dużej mierze o księgozbiór prywatny. W ostatnich dniach 1945 r. księgozbiór obejmował 783 woluminy, a z usług biblioteki korzystało 158 czytelników. 15 października 1946 r. powstała Powiatowa Biblioteka Publiczna, której regulamin przewidywał wypożyczanie książek punktom bibliotecznym, tworzonym przez bibliotekę powiatową na terenie powiatu w poszczególnych gminach, bibliotekom miejskim i gminnym, bibliotekom organizacyjnym, zespołom kształcenia dorosłych. W 1955 r. nastąpiło połączenie bibliotekę powiatową połączono z miejską o nazwie Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie. W roku 1963 r. ukończono rozbudowę sieci bibliotek na terenie powiatu. Dwa lata później powstał w bibliotece oddział dla najmłodszych czytelników. 5 marca 1973 r. nadano jej statut, a w roku następnym utworzono filię w działdowskim szpitalu. 2 sierpnia 1976 r. biblioteka stała sie Miejską Biblioteka Publiczną w Działdowie. 25 kwietnia 1987 r. ponownie doszło do zmiany nazwy na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Działdowie. Od października 1991 r. do 6 listopada 2014 r. biblioteka mieściła się w budynku przy ul. Władysława Jagiełły 32. 26 czerwca 1992 r. przywrócono poprzednią nazwę, a 22 października 2001 r. stała się gminną instytucją kultury. 7 grudnia 2007 r. zawarte zostało porozumienie w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Działdowie zadań powiatowej biblioteki publicznej. Obecne zadania to m. in. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności informacyjnej, gromadzenie i przechowywanie prasy lokalnej, księgozbioru regionalnego oraz dokumentów życia społecznego, prowadzenie Bazy Informacji Lokalnej, współpraca z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami, organizowanie spotkań autorskich i prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej. Siedziba: ul. Wolności 64A.

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres [email protected]

Pobierz formularz

Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!