Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszelewach – pierwszy kościół w Koszelewach powstał najprawdopodobniej w połowie XIV w., ale dość szybko uległ zniszczeniu. W 1481 r. właścicielem wsi został Bernat Babiszewski, który wybudował nowy, drewniany kościół. W 1531 r. świątynię przejęli protestanci. Około 1550 r. Fryderyk Oleśnicki wybudował nowy murowany kościół, a jego potomek, Krzysztof, ufundował w 1633 r. dzwon. W 1774 r. świątynia została poddana gruntowemu remontowi. Do dziś po tej świątyni pozostały jedynie fragmenty murów i wieży. W 1904 r. dobra w Koszelewach nabył Jan Wojnowski, który urządził w pałacu kaplicę katolicką. Od 1909 r. przyjeżdżał do niej ks. Ludwik Chyliński, wikary z Rumiana. Wtedy też za zezwoleniem biskupa chełmińskiego Augustyna Rosentretera powstała tu stacja duszpasterska i pomysł na budowę nowego kościoła. Władze niemieckie nie chciały się jednak na pobudowanie świątyni zgodzić. Dopiero kiedy Koszelewy znalazły się w granicach Polski, w latach 1926-1927 wybudowano nowy, istniejący do dziś kościół wg projektu architekta Dulnego z Kartuz. Wykonawcą inwestycji była firma Franciszka Grzeszczyka z Działdowa. Kościół wzniesiono w stylu pseudobarokowym. Zbudowano go z tzw. muru pruskiego na kamiennej podmurówce. Ściany wewnętrzne otynkowano, a zewnętrzne odeskowano i olistwowano. Posadzkę wykonano z płyt betonowych, udekorowano strop z sosnowych desek i podparto dwoma rzędami słupów, które tworzą trójnawowe wnętrze. Konstrukcja dachu jest drewniana i kryta blachą. Obróbki blacharskie wykonał mieszkaniec wsi Lech Osowski. We wzniesionej w 1997 r. dzwonnicy zamieszczono dwa dzwony przeniesione z kościoła ewangelickiego w Szczuplinach. Ołtarze, ambonę i konfesjonały wykonał artysta rzeźbiarz Dąbek. We wnętrzu świątyni stoi kamienna kropielnica (XVI w.) oraz blaszana skarbonka z 1909 r. Na plebanii znajduje się obraz Ukrzyżowanie z początku XX w., pierwotnie wykonany dla kościoła w Rybnie.

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszelewach Kościół ewangelicki w Koszelewach. Obecnie w ruinie

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres [email protected]

Pobierz formularz
Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!