Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

6 maja 1998 r. – zmarł w Białymstoku urodzony 8 stycznia 1912 r. w Szepietowie Bolesław Ościłowski. W 1932 r. ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Łomży, a następnie podjął służbę w 71 pułku piechoty. 1 stycznia 1937 r.,  po odbyciu ćwiczeń, został mianowany podporucznikiem rezerwy ze starszeństwem. W latach 1934-1945 pracował jako nauczyciel w szkole powszechnej w Pińsku, zaś w latach 1935-1939 na stanowisku kierownika w szkołach w Botowie i Pohoście Zahorodzkim. W trakcie kampanii wrześniowej dowodził plutonem w 2 kompanii ckm 84 pułku piechoty i walczył w obronie Modlina. Po kapitulacji twierdzy dostał się do niewoli i skierowany został do punktu zbiorczego dla jeńców wojennych w Działdowie. Tu zatrzymany przez Niemców pod zarzutem znęcania się nad jeńcami niemieckimi pod Lesznem i osadzony najpierw w Królewcu, a następnie w Bydgoszczy, Berlinie, Hamburgu i Płocku, gdzie w czerwcu 1941 r. został uniewinniony z ww. zarzutu. Po procesie skierowany został do oflagu. Przebywał kolejno w Oflagu X C Lubeka i Oflagu VI B Dössel. W tym ostatnim został ranny podczas nalotu alianckiego. W listopadzie 1945 r. został uwolniony i powrócił do kraju. W latach 1946-1948 pracował jako kierownik w szkołach, w Starej Rusi i Sokołach. W 1949 r. ukończył w Warszawie Wyższy Kurs Nauczycielski Oświaty i Kultury Dorosłych i podjął pracę w Białymstoku, najpierw jako nauczyciel, a następnie wizytator szkół, kierownik Oddziału Szkolnictwa Podstawowego przy WRN, przewodniczący Zarządu Okręgowego Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego, kierownik Wydziału Oświaty Powiatowej Rady Narodowej, kierownik Szkoły Podstawowej nr 19 i kierownik Szkoły Podstawowej nr 23. Odznaczony m. in. Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres [email protected]

Pobierz formularz

Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!