Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

6 kwietnia 1666

6 kwietnia 1666 r. – zmarł w Warszawie urodzony w 1599 r. w Rywocinach Jan Rywocki, h. Prus, współwłaściciel dóbr rodzinnych w Rywocinach, Wielkim Łęcku, Małym Łęcku, Koszelewkach i Wysokiej. W 1624 r. wstąpił do zakonu. W latach 1626-1628 uczył w Nieświeżu, a następnie podjął studia teologiczne w Akademii Wileńskiej. Tam też uzyskał w 1639 r. tytuł magistra a w 1650 r. doktora teologii. W latach 1641-1646 był rektorem kolegium w Braniewie, a w latach 1646-1648 i 1658-1659 rektorem Papieskiego Seminarium Duchownego. W 1649 r. został wicerektorem Akademii Wileńskiej a w 1650 r. przełożonym litewskiej prowincji zakonu jezuitów. Polemizował z kalwinistami, pisywał panegiryki i opracował biografię bpa Szymona Rudnickiego.

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres kontakt@kontakt.pl

Pobierz formularz

Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!