Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

30 listopada 1960 r. – zmarł w Waszyngtonie urodzony 16 czerwca 1895 r. w Gniewczynie Antoni Chruściel. Absolwent austro-węgierskiej szkoły oficerów rezerwy. Od 1 sierpnia 1920 r. zweryfikowany w stopniu kapitana ze starszeństwem. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W trakcie kampanii wrześniowej dowodził brzeskim 82 Syberyjskim Pułku Strzelców im. Tadeusza Kościuszki, m. in. w obronie Modlina. Po kapitulacji twierdzy Modlin dostał się do niewoli niemieckiej i skierowany został do punktu zbornego w Działdowie, skąd po kilkunastu dniach w październiku został zwolniony. W czasie okupacji niemieckiej pełnił najpierw funkcję szefa Wydziału III Związku Walki Zbrojnej, a następnie szefa sztabu Komendy Okręgu Warszawa-Miasto ZWZ i, od maja 1941 r., komendanta ww. okręgu. 10 sierpnia 1942 r. awansowany do stopnia pułkownika. W trakcie powstania warszawskiego dowodził wszystkimi siłami powstańczymi. Za udział w powstaniu awansowany został do stopnia generała brygady. Po upadku powstania przebywał w Oflagu IV Colditz i tam doczekał wyzwolenia przez wojska amerykańskie. Do kraju nie wrócił.

 

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres [email protected]

Pobierz formularz

Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!