Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

29 stycznia 1887 Emilia Sukertowa-Biedrawina (arch.)

29 stycznia 1887 r. – urodziła się w Łodzi Emilia Sukertowa-Biedrawina z d. Zachert, pisarka i działaczka społeczno-oświatowa. Ukończyła gimnazjum w Warszawie i kontynuowała naukę w Towarzystwie Kursów Naukowych, prywatnej szkole sztuk pięknych Conti oraz Akademii Eksportowej w Wiedniu. Od 1919 r. działała w Mazurskim Komitecie Plebiscytowym, za co została wyróżniona Złotą Odznaką Mazurskiego Związku Ludowego, a od 1921 r. w Związku Obrony Kresów Zachodnich. W 1922 r. uczestniczyła w powstaniu Mazurskiego Domu Ludowego, a 1927 r. doprowadziła do powstania Muzeum Mazurskiego i pracowała w nim jako kustosz. W latach 1923–1933 była dziennikarką, a później redaktorem naczelnym „Gazety Mazurskiej”, a w latach 1924–1938 redaktorem „Kalendarza dla Mazurów”. Była również inicjatorką i załozycielką Towarzystwa Przyjaciół Mazurów w Działdowie (1929). Była inicjatorką kursów gospodarczych i powstania żeńskiej szkoły typu rolniczego dla chłopców i dziewcząt z terenów Działdowszczyzny i okolic, również z terenów niemieckich (docelowo w Iłowie i w Malinowie). W 1930 r., w miejscu po byłym dworze w Malinowie, zbudowano istniejący do dziś i dostosowany do potrzeb Państwowej Szkoły Przysposobienia Gospodyń Wiejskich (1930–1939) budynek. Organizacją szkoły zajęła się Regina Bujakowa. W 1930 r. została odznaczona Krzyżem Kawalerskim „Polonia Restituta”, a w 1937 r. Srebrnym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury. Po wojnie osiadła w Olsztynie, gdzie otrzymała stanowisko kierownika Instytutu Mazurskiego, a następnie kierownika Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olsztynie. W 1954 r. otrzymała Złoty Krzyż Zasługi. W latach 1957–1961 wydawała „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”.  W 1959 r. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, a w 1967 r. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Jej literackim debiutem były wydane w 1923 r. Legendy mazurskie. Najważniejsze jej publikacje to Zamek w Ojcowie (1923), Polskość Mazowsza pruskiego (1925), Mazurzy w Prusach Wschodnich (1927), Legendy nadprądnikowe (1928), Na szlaku Jagiełłowym (1934), Diabeł na Mazurach w bajkach i podaniach (1936), Z przeszłości Działdowa (1936), Przewodnik krajoznawczo-historyczny po działdowskim powiecie (1937), Działdowo w XVIII w. (1937), Bojownicy o wolność i polskość Mazur i Warmii na przestrzeni siedmiu wieków (1954), Bibliografia Mazur i Warmii w okresie dziesięciolecia 19451955 (1960), Bibliografia Mazur i Warmii za lata 1956—1960 (1964), Karty z dziejów Mazur (1965), Dawno a niedawno (1965). 10 października 1980 r. jej imię nadano Zespołowi Szkół Rolniczych w Malinowie (obecnie Zespół Szkół), w której od 9 czerwca 1984 r. mieści się tu poświęcona jej Izba Pamięci. Zmarła  27 grudnia 1970 r. w Olsztynie.

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres [email protected]

Pobierz formularz

Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!