Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

27 kwietnia 1905 r. – zmarł w Elblągu urodzony 24 kwietnia 1826 r. w tym mieście Heinrich Eduard Nitschmann. W latach 1832-1843 uczęszczał do Gimnazjum Elbląskiego, (Das Atheneum Elbingens), W 1855 r. wstąpił na uniwersytet w Berlinie, ale studiów nie ukończył. Zainteresował się natomiast kulturą i językiem polskim. W 19854 r. przetłumaczył wiersz Franciszka Morawskiego Łza i opublikował go w elbląskiej prasie. Kolejne, przetłumaczone przez niego z języka polskiego na niemiecki wiersze ukazywały się w lipskiej gazecie „Nowellen Zeitung”. Po powrocie z Berlina osiadł w majątku Pożary, nie tylko tłumacząc tam wiersze z języka polskiego, ale również komponując utwory muzyczne na fortepian. W 1865 r. powrócił do Elbląga i trzy lata później wydał w Gdańsku Album wierszy zagranicznych, niem. Album ausländischer Dichtung), będący zbiorem jego przekładów z języków: polskiego, serbskiego, angielskiego i francuskiego. W 1875 r. związał się z lipskim wydawnictwem Brockhaus i dzięki temu pojawiły się kolejne publikacje jego przekładów z języka polskiego. W 1869 r. założył w Elblągu Towarzystwo Filharmoniczne, którym kierował do 1878 r. Jego fascynacja polską kulturą, obyczajami i tradycją sprawiła, że otwarcie krytykował germanizację i akcje kolonizacyjne. Oprócz wspomnianych publikacji wydał również: Polska na Parnasie, niem. Der Polnische Parnass (1860), Iris (1880), Historia literatury polskiej, niem. Geschichte der polnischen Litteratur (1882), Historia literatury polskiej, niem. Geschichte der polnischen Litteratur (1889) i Historia literatury polskiej, niem. Geschichte der polnischen Litteratur (1889).

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres kontakt@kontakt.pl

Pobierz formularz

Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!