Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

20 czerwca 1909 Gefangenenlager Soldau-Illowo-Mlawa (arch.)

20 czerwca 1909 r. – urodził się w Muszkietowie Stefan Kunowski. W 1929 r. zdał maturę i podjął studia filologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zakończone tytułem magisterskim w 1934 r. oraz pedagogiczne zakończone w 1937 r. Od tego roku pracował jako asystent Katedry Pedagogiki KUL. Uczestniczył w kampanii wrześniowej, walcząc m. in. w obronie Modlina. Po upadku twierdzy dostał się do niewoli niemieckiej i trafił do punktu zbiorczego dla jeńców wojennych w Działdowie, a następnie w październiku 1939 r. zwolniony. W czasie okupacji niemieckiej brał udział w tajnym nauczaniu. Tuż po wojnie uzyskał doktorat z filozofii, zaś habilitował się w 1951 r. Od 1957 r. został docentem Katedry Pedagogiki i Dydaktyki KUL i pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych. Od 1961 r. kierował Katedrą Psychologii Wychowawczej. W 1977 r. został profesorem nadzwyczajnym. Opublikował m. in. Założenia i aktualne potrzeby wychowania katolickiego, Podstawy dojrzałej osobowości wychowawcy chrześcijańskiego, Problemy wychowania chrześcijańskiego w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II, System chrześcijańskiego wychowania, Podstawy pedagogiczne rozwoju życia wewnętrznego, Podstawy współczesnej pedagogiki, Wartości w procesie wychowania. Odznaczony m. in. Krzyżem Walecznych. Zmarł 15 września 1977 r. w Lublinie.

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres kontakt@kontakt.pl

Pobierz formularz

Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!