Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

2 marca 1974

2 marca 1974 r. – zmarł w Szczytnie urodzony 8 sierpnia 1899 r. w Hozębarku Gustaw Leyding, działacz mazurski. Po ukończeniu niemieckiej szkoły ludowej, uczęszczał do szkoły dokształcającej w Biskupcu i do gimnazjum w Szczytnie. Był członkiem Polskiej Rady Ludowej na powiat szczycieński (1919), Mazurskiego Związku Ludowego, współzałożycielem Samopomocy Mazurskiej (1922) oraz Zjednoczenia Mazurskiego (1923). W tym samym roku został redaktorem „Mazurskiego Przyjaciela Ludu”. Zajmował się również organizowaniem kół Związku Polaków w Niemczech na terenie Mazur. Równocześnie sprawował funkcję członka Rady Wykonawczej Związku Towarzystw Młodzieży w Prusach Wschodnich. W kwietniu 1933 r. został aresztowany przez hitlerowców. Po krótkim pobycie w więzieniu, w maju tego roku nielegalnie opuścił Prusy Wschodnie i zamieszkał w Działdowie, gdzie podjął pracę jako urzędnik skarbowy. W 1935 r. został sekretarzem powstałego w tym mieście Związku Mazurów. W czasie II wojny światowej ukrywał się pod nazwiskiem Lucjan Mielecki na Lubelszczyźnie i brał udział w ruchu konspiracyjnym. W 1945 r. wrócił na Mazury, a od 1949 r. zamieszkał na stałe w Szczytnie. Wszedł w skład Pierwszego Tymczasowego Zarządu Okręgu Stronnictwa Ludowego w Olsztynie oraz Polskiego Komitetu Narodowościowego i Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej. Równocześnie był członkiem Spółdzielni Wydawniczej Zagon (1946-1948) i współzałożycielem Instytutu Mazurskiego. Od 1 października 1953 r. do 31 października 1958 r. pracował w Archiwum Państwowym w Szczytnie. Był członkiem Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Opracował dwie części słownika, obejmujące nazwy miejscowe i fizjograficzne: Słownik nazw miejscowych Okręgu Mazurskiego, cz. I (1947), cz. II (1959). Od 1955 r. był członkiem Związku Literatów Polskich. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1956), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1963), Złotą Odznaką „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. Pochowany został w Olsztynie. Jego nazwisko występuje w „Specjalnej księdze gończej dla Polski” (Sonderfahndungsbuch Polen), przygotowanej dla potrzeb aresztowań na terenach zajętych przez Niemców po 1 września 1939 r.

 

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres [email protected]

Pobierz formularz
Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!