Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

16 czerwca 1895 Gefangenenlager Soldau-Illowo-Mlawa (arch.)

16 czerwca 1895 r. – urodził się w Gniewczynie Antoni Chruściel. Absolwent austro-węgierskiej szkoły oficerów rezerwy. Od 1 sierpnia 1920 r. zweryfikowany w stopniu kapitana ze starszeństwem. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W trakcie kampanii wrześniowej dowodził brzeskim 82 Syberyjskim Pułku Strzelców im. Tadeusza Kościuszki, m. in. w obronie Modlina. Po kapitulacji twierdzy Modlin dostał się do niewoli niemieckiej i skierowany został do punktu zbornego w Działdowie, skąd po kilkunastu dniach w październiku został zwolniony. W czasie okupacji niemieckiej pełnił najpierw funkcję szefa Wydziału III Związku Walki Zbrojnej, a następnie szefa sztabu Komendy Okręgu Warszawa-Miasto ZWZ i, od maja 1941 r., komendanta ww. okręgu. 10 sierpnia 1942 r. awansowany do stopnia pułkownika. W trakcie powstania warszawskiego dowodził wszystkimi siłami powstańczymi. Za udział w powstaniu awansowany został do stopnia generała brygady. Po upadku powstania przebywał w Oflagu IV Colditz i tam doczekał wyzwolenia przez wojska amerykańskie. Do kraju nie wrócił. Zmarł 30 listopada 1960 r. w Waszyngtonie.

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres kontakt@kontakt.pl

Pobierz formularz

Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!