Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

15 lipca 1928 r. – powstało w Bydgoszczy Zrzeszenie Rodaków z Warmii i Mazur i Ziemi Malborskiej i jednoczące przebywających w Polsce wychodźców z terenów poplebiscytowych i osoby biorące aktywny udział w przegranym dla Polski plebiscycie. Głównym celem zrzeszenia było niesienie pomocy materialnej dla tych, którzy byli szykanowani przez władze pruskie i podtrzymywanie tradycji oraz kultury mieszkańców tych ziem opowiadających się za Polską. Rezolucja I zjazdu zrzeszenia ukazała się w „Słowie Pomorskim”. Jeden z jej punktów brzmiał następująco: „Nie widzimy innej drogi dla zabezpieczenia Europy ze strony nacjonalistycznej mafii pruskiej jak ogłoszenie Prus Wschodnich na mocy 19 art. Statutu Ligi Narodów wolną republiką związkową o ustroju kantonalnym dla trzech narodowości: Niemców, Polaków i Litwinów, czyli utworzenie Szwaj­carii Bałtyckiej”. Członkowie zrzeszenia prowadzili również aktywną działalność publicystyczną na łamach gazety „Ziemia Wschodnio-Pruska”, przeciwstawiając się miedzy innymi niemieckim tezom o „odwiecznej” dominacji żywiołu niemieckiego w Prusach Wschodnich. W 1930 r. organizacja liczyła około 4 tys. osób, a jej oddziały mieściły się w Tczewie, Toruniu, Grudziądzu, Lubawie, Brodnicy i Działdowie. Pierwszym prezesem zrzeszenia został Stanisław Nowakowski, a po nim, od marca 1931 r., Tadeusz Borowski, a sekretarzem Paweł Sowa. Z inicjatywy władz zrzeszenia opublikowana została w Toruniu książka: Plebiscyt na Warmji, Mazurach i Ziemi Malborskiej (1930) oraz powołany został Komitet Budowy Gimnazjum Polskiego w Olsztynie. W maju 1932 r. zrzeszenie zawiesiło swoją działalność pod naciskiem władz polskich.

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres [email protected]

Pobierz formularz

Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!