Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

14 grudnia 1949 Przedwojenny budynek Starostwa Powiatowego w Działdowie (arch.)

14 grudnia 1949 r. – zmarł we Wrocławiu urodzony 1 sierpnia 1886 r. w Kaczycach Jan Dominik Bogocz. W latach 1903-1907 uczęszczał do Gimnazjum Polskiego w Cieszynie, a po maturze kontynuował naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na wydziale prawa i administracji. Po ukończeniu studiów pracował w cieszyńskim sądzie, w latach 1913-1914. Prace przerwała wojna, w której uczestniczył jako żołnierz armii austriackiej do jesieni 1918 r. W sierpniu 1918 r. uzyskał doktorat z zakresu prawa Również od tego roku służył już w polskim wojsku w stopniu kapitana do 19 stycznia 1919 r. przejściu do rezerwy zamieszkał w  Poznaniu, gdzie od 1 grudnia 1919 r. do 30 września 1920 r. pracował w urzędzie wojewódzkim. 1 października 1920 r. został starostą powiatowym w Działdowie i tę funkcję pełnił do 4 marca 1921 r., zaś 5 marca 1921 r. otrzymał nominacje na starostę powiatowego w Starogardzie. 6 marca 1926 r. objął stanowisko starosty w Toruniu, pozostając na nim do 8 lipca 1932 r. Od 1923 r.  był oficerem rezerwy 63 Pułku Piechoty, prezesem Związku Oficerów Rezerwy RP Okręgu Pomorskiego, członkiem Prezydium Okręgu Toruńskiego Obozu Zjednoczenia Narodowego, członkiem komisji rewizyjnej Instytutu Bałtyckiego i Komitetu Wojewódzkiej Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Toruniu. W latach 1932-1935 pracował jako naczelnik w Urzędzie Województwa Pomorskiego w Toruniu a w latach 1935-1939 jako dyrektor Wyższego Urzędu Ubezpieczeń w Toruniu. W czasie okupacji niemieckiej został aresztowany i osadzony w Forcie VII. Po zwolnieniu z więzienia zamieszkał z synem w Tarnowie. W 1943 r.. został ponownie aresztowany i wywieziony do obozu karnego w Pustkowie, gdzie przebywał do sierpnia tego roku. Po wojnie mieszkał i pracował najpierw w Opolu, a następnie we Wrocławiu Był odznaczony m. in. dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi (1932 i 1937), Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (1929), Brązowym (1938) i  Srebrnym (1938) Medalem za Długoletnią Służbę, Odznaką Honorową Frontu Pomorskiego, Odznaką Honorową LOPP II Stopnia – Srebrną.

 

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres kontakt@kontakt.pl

Pobierz formularz

Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!