Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

1 grudnia 1640 Królewiec - zamek (arch.)

1 grudnia 1640 r. – zmarł w Królewcu urodzony 13 listopada 1595 r. w Cölln Georg Wilhelm von Hohenzollern, elektor brandenburski, książę pruski i władca państwa Brandenburgia-Prusy w latach 1620-1640. Polityk, niejednoznacznie akcentujący swoją postawę w dwóch wojnach polsko-szwedzkich, przyczynił się do regresu gospodarczego Prus Książęcych objętych dodatkowo działaniami wojennymi i ruiny wielu miast, w tym Działdowa, dlatego polski król wyznaczył w 1635 r. namiestnictwo nad Prusami Książęcymi Jerzemu Ossolińskiemu, co zagroziło inkorporacją tego terytorium do Rzeczypospolitej. Rozejm w Sztumskiej Wsi tę groźbę zażegnał. Niewątpliwym jego sukcesem było wydanie w 1620 r. kodeksu pruskiego prawa, wzmacniającego pozycję monarchy wobec stanów pruskich. Wiązało się to z możliwością nakładania na miasta nowych podatków bez zgody stanów i prowadzeniem własnej polityki fiskalnej. W 16621 r. złożył hołd lenny królowi polskiemu Zygmuntowi III Wazie, a 21 marca 1633 r. jego  posłowie złożyli homagium nowemu królowi Polski, Władysławowi IV. To ostatnie wydarzenie świadczyło o przynajmniej częściowym uniezależnieniu się od polskiego władcy, gdyż nie musiał składać hołdu osobiście.

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres kontakt@kontakt.pl

Pobierz formularz

Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!