Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy Siedziba G-LPK (arch.)

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy – został utworzony w 1990 r. Obejmuje powierzchnię 27 966 ha i pod względem administracyjnym położony jest na pograniczu trzech województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. W jego granicach leży miasto Górzno i fragmenty gmin: Górzno, Brzozie, Bartniczka, Grążawy, Lidzbark (8633 ha), Lubowidz i Świedziebnia. Urozmaicona rzeźba terenu G-LPK decyduje o jego atrakcyjności. Znajdują się tu bowiem wzgórza drumlinowe, kemowe i ozowe, nisze źródliskowe, przełomowe odcinki rzek. Takie formy geomorfologiczne powstały podczas ostatniego zlodowacenia Wisły. Na jego terenie nie brakuje jezior. Najatrakcyjniejsze to Wielkie Leźno, Górznieńskie, Piaseczno, Czarny Bryńsk, Wlecz oraz Bryńskie Północne i Bryńskie Południowe. Zróżnicowanie terenu miało bezpośredni wpływ na bogactwo szaty roślinnej i świata zwierzęcego parku. Znajduje się tu ok. tysiąca gatunków roślin naczyniowych, z których aż  osiemdziesiąt gatunków podlega ścisłej ochronie. W parku zanotowano czterdzieści osiem pomników przyrody. Atrakcją turystyczną był do 25 grudnia 2020 r.  wyjątkowy, pomnikowy okaz dębu bezszypułkowego o nazwie Dąb Rzeczypospolitej, liczący ponad 450 lat, o wysokości ponad 33 m, obwodzie 649 cm i rosnący w rezerwacie Jar Brynicy II. Spłonął w wyniku podpalenia. Sześć najcenniejszych fragmentów G-LPK zostało objętych ochroną rezerwatową. Są to rezerwaty: Czarny Bryńsk, Jar Brynicy, Jar Brynicy II, Klonowo, Mszar Płociczno, Ostrowy nad Brynicą i Szumny Zdrój. Rezerwaty tylko częściowo są dostępne dla turystów. Ich piękno można podziwiać wędrując ścieżkami dydaktycznymi i szlakami turystycznymi. Dla ochrony kłoci wiechowatej utworzono rezerwat florystyczny Czarny Bryńsk, a w centralnej części parku rezerwat Jar Brynicy chroniący odcinek rzeki Brynicy oraz przyległy do niej las. W tym miejscu rzeka płynie przez malowniczy i niedostępny jar. Rosną tu dwadzieścia cztery gatunki roślin chronionych. Klonowo to rezerwat z pięknym grądowym, niemal dwustuletnim drzewostanem, natomiast Mszar Płociczno, będący największym rezerwatem w G-LPK o powierzchni ponad 182 ha, obejmuje torfowisko niskie wraz z przyległym borem sosnowym. W obrębie rezerwatu Ostrowy nad Brynicą znajduje się wyspa mineralna otoczona podmokłymi łąkami, z roślinnością ciepłolubną, a w rezerwacie Szumny Zdrój chroniona jest potężnych rozmiarów nisza źródliskowa o czterdziestometrowych zboczach porośniętych naturalnym grądem zboczowym. W tym rezerwacie znajduje się m.in. stanowisko czosnku niedźwiedziego i ten właśnie fragment jest rezerwatem ścisłym. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy w całości leży na obszarze Zielonych Płuc Polski. Jego cenne zasoby przyrodnicze zadecydowały o wykorzystaniu go jako bazy dydaktycznej dla szeroko rozumianej edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Siedziba: Czarny Bryńsk 1.

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres kontakt@kontakt.pl

Pobierz formularz

Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!