Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie – powstał w 2004 r. w miejsce wcześniejszych: Gminno-Kolejowego Ośrodka Kultury (1987) i Gminnego Ośrodka Kultury (1992). Placówka prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspakajającą potrzeby mieszkańców w dziedzinie kultury, rozrywki, sportu i rekreacji, a także promuje i upowszechnia kulturę lokalną w kraju i za granicą. Prowadzi współpracę ze szkołami, Ochotniczą Strażą Pożarną, a także z parafiami. Głównym celem jest zabezpieczenie czasu wolnego dla mieszkańców gminy poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i sportowo-rekreacyjnych. W placówce działają: Klub „Seniora”, koło plastyczne, koło teatralno-kabaretowe, zespół tańca ludowego, zespół wokalno-instrumentalny „Medium”, zespół wokalno-instrumentalny „Progres”, orkiestra dęta, Klub Honorowych Dawców Krwi, sekcja brydża. Przy placówce działają również kluby piłkarskie: GKS Polonia Iłowo i KS Iskra Narzym. Pod opieką ośrodka znajdują się: Wiejski Dom Kultury w Białutach, oraz świetlice wiejskie w Brodowie, Dźwierzni, Iłowie-Wsi, Mansfeldach, Pruskach, Sochach. Siedziba: ul. Staszica 1.

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres [email protected]

Pobierz formularz

Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!