Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

Biblioteka – Centrum Kultury w Burkacie logo (arch.0

Biblioteka – Centrum Kultury w Burkacie – jednostka organizacyjna Gminy Działdowo powstała 31 sierpnia 2019 r. w wyniku połączenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie i działająca w formie samorządowej instytucji kultury ww. nazwą. Biblioteka powstała w styczniu 1950 r. Jej zakres działań obejmuje gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych, bezpłatne udostępnianie zbiorów, udzielanie informacji bezpośrednio na miejscu oraz telefonicznie, współdziałanie z innymi bibliotekami, prowadzenie wypożyczania międzybibliotecznego, działalność edukacyjną, gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, popularyzowanie, uzupełnianie zarówno wydawnictw archiwalnych jak i nowości, popularyzację działań twórców lokalnych. Obecnie do jej zadań jako nowej jednostki należy również umożliwianie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego, organizacja zajęć w czasie wolnym dla dzieci i młodzieży, organizacja zawodów i imprez sportowo–rekreacyjnych dla mieszkańców gminy. Placówka prowadzi również zespoły śpiewacze, tańca ludowego i nowoczesnego. Placówka mieści się pod numerem 40.

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres kontakt@kontakt.pl

Pobierz formularz

Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!