Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna“ Logo EZG „Działdowszczyzna” (arch.)

Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna“ – zarejestrowany 24 lutego 1998 r. z inicjatywy Mariana Janickiego. Obecnie w jego skład wchodzą wszystkie gminy z powiatu działdowskiego, jak również gminy: Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo i Nidzica (powiat nidzicki), Miasto Lubawa (powiat iławski) i Grodziczno (powiat nowomiejski). Główne cele związku to integracja gmin na rzecz ochrony środowiska, rozwoju ekologicznego i edukacji ekologicznej społeczeństwa, gospodarki wodnej, rekreacji i turystyki oraz wspomaganie realizacji zadań własnych gmin w zakresie ochrony środowiska, przyrody, gospodarki komunalnej i wodnej oraz rekreacji i turystyki przez prowadzenie wspólnej działalności dotyczącej budowy i eksploatacji obiektów, służących składowaniu i utylizacji odpadów komunalnych oraz organizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów, a także ochrony przed degradacją wód obszaru zlewni rzek Wel, Drwęca i Wkra. Siedziba: ul. Przemysłowa 61.

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres kontakt@kontakt.pl

Pobierz formularz

Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!