Wersja kontrastowa A- A+

EPDZ EPDZ

Centrum Inicjatyw Lokalnych „Pogranicze” w Działdowie – zarejestrowane w KRS 3 kwietnia 2014 r. Celem stowarzyszenia jest m. in. pomoc społeczna, działalność charytatywna, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, działalność na rzecz: mniejszości narodowych i etnicznych, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, edukacji, wychowania i wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rozwój ekologii i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, organizacja turystyki i krajoznawstwa, upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie współpracy między społeczeństwami, promocja i organizacja wolontariatu, pomoc Polonii i Polakom za granicą, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Siedziba organizacji znajduje się przy ul. Władysława Reymonta 9.

Zostań redaktorem

Już teraz możesz tworzyć treści dotyczące naszego powiatu.

Zarejestruj się

Nie masz konta?

Nie masz konta?

Zarejestruj się

UWAGA: W celu rejestracji pobierz formularz i odeślij go do nas pod adres [email protected]

Pobierz formularz
Kopiowanie treści z tej strony jest zabronione!